หลักของโยคะ

ในปัจจุบันเห็นว่าผู้คนส่วนใหญ่นิยมเล่นโยคะกันมาก บังเอิญผมไปค้นเจอความเห็นหนึ่ง ที่อธิบายเรื่องของหลักโยคะ จึงขอนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานในการเล่นโยคะที่สมบูรณ์ของทุกท่านครับ

โยคะที่เราๆ เห็นกันอยู่ที่เค้าไปทำท่าแปลกๆ บิดตัวเอาขาไขว้พันกันไปพันกันมาจนทำท่าจะแกะไม่ออกนั่น จริงๆ แล้วเป็นแค่ส่วนเดียวของโยคะศาสตร์ในข้อที่เรียกว่า อาสนะ (Asna) คือการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและฝึกสมาธิแบบนึงเท่านั้นเองค่ะ หลักโยคะนี้ที่จริงมีถึง ๘ ข้อ

๑.ยมะ สำรวมในความประพฤติ คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ มีความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติพรหมจรรย์ ไม่สะสมสิ่งที่เกินกว่าความจำเป็นในการดำรงชีพ
๒.นิยมะ บำเพ็ญศาสนกิจให้สมบูรณ์ คือรักษาความสะอาดของร่างกาย ดำรงชีพด้วยความมักน้อยสันโดษ พยายามสั่งสมความอดทนอดกลั้น สร้างพลังในการอธิษฐาน ศึกษาคำสอนของคุรุ ทำสมาธิให้แน่วแน่อยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ
๓.อาสนะ ฝึกวิธีนั่งและการบริหารกายแบบต่างๆ เพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงดังกล่าวแล้ว โยคะถือว่าสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีผลต่อการฝึกสมาธิเพื่อการรู้แจ้ง
๔.ปราณยามะ บังคับและกำหนดลมหายใจ เพื่อรักษาสุขภาพและเสริมสร้างพลังจิต
๕.ปรัตยาหาระ สำรวมอายตนะทั้ง ๕ ไม่ให้กระทบกับอารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจ เพื่อเอาชนะสิ่งยั่วยวน
๖.ธารณะ ทำจิตให้มั่นคงจดจ่ออยู่ในสมาธิเท่านั้น
๗.ธยานะ เพ่งในอารมณ์ของสมาธิอย่างเข้มข้นตลอดเวลา เพื่อให้พลังจิตและญาณแห่งการหยั่งรู้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
๘.สมาธิ ทำใจให้หยุดนิ่งมั่นคงอย่างลึกซึ้งจนไม่มีความรู้สึกตัว บุคคล อารมณ์ สมาธิรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แล้วพิจารณาถึงสภาพความเป็นจริงตามธรรมชาติด้วยสมาธินี้

โดยคุณ หนอนดาวเรือง จาก กระทู้พันทิพย เรื่อง อยากทราบว่าการฝึกโยคะหรือไทเก๊ก ตอนบวชเหมาะสมหรือไม่ครับ

Share

1 thought on “หลักของโยคะ

  1. washiravit

    ขอบคุณครับ ข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์ของผู้ที่ฝึกโยคะอย่างแน่นอน

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.