เพื่ออะไร

เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่เราและท่าน..

มูลนิธิออนไลน์ วุทธานันท์

เป็นบล็อกส่วนตัวที่ต้องการรวบรวมแนวคิดและปรัชญาที่ผมชื่นชอบ ซึ่งผมคิดว่าที่นี่คงเป็นมูลนิธิออนไลน์แรกที่จัดตั้งขึ้น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และหวังให้เกิดประโยชน์ในการเผยแพร่อย่างที่สุด

ซึ่งภายในมูลนิธิออนไลน์แห่งนี้ ผมตั้งใจจะให้มีข้อมูล ดังนี้
1. ข่าวสาร/บทความที่มีประโยชน์และสามารถช่วยเหลือสังคมในทางตรงและทางอ้อม
2. เอกสาร E-book ที่ผู้ทำไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
3. สื่อต่างๆ สำหรับเผยแพร่ ซึ่งอาจจะมีทั้ง MP3 หรือ VDO

ตัวอย่างบทความที่ผมแนะนำภายในมูลนิธิออนไลน์นี้ เช่น

1. รักษาโรคหวัดง่ายๆ : เป็นข้อเขียนของ พี่เซน คนไทยที่เรียนการแพทย์จีนในนครเซี่ยงไฮ้ โดยใช้วิธีรักษาง่ายๆ แต่ได้ผล

2. เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) : หลักการใช้ชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย

3. ยูนุส (Yunus) และ ธนาคารกรามีน (Grameen Bank) เจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพ 2006 : เป็นแนวคิดที่ดี และน่านำมาพัฒนาในประเทศไทยแทนรูปแบบกองทุนหมู่บ้านมากๆ ครับ

4. อานาปานสติ : วิถีแห่งความสุข ๑ ชีวิตทั้งหมดให้อยู่ด้วยอานาปานสติ โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ

5. 10 วิธีง่ายๆ แก้ปัญหาโลกร้อน

เนื่องจากมูลนิธินี้ไม่ได้จดทะเบียนในการเป็นมูลนิธิตามกฏหมาย หากมีข้อผิดพลาด หรือ คำแนะนำประการใด หรือ ไม่ต้องการให้นำข้อมูลของท่านมาลง โปรดแจ้งได้ที่ chitpong@wuttanan.com

มูลนิธิออนไลน์ วุทธานันท์ ซึ่งชื่อมูลนิธิออนไลน์นี้เป็นชื่อนามสกุลทางฝ่ายป๊าของผม ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบัน ขอให้ผลบุญกุศล ทั้งหลายที่ผมได้คิดและได้ทำทั้งหมดนี้ ให้เกิดแก่บุคคลในตระกูลวุทธานันท์ , ไวพยาบาล, แซ่เตีย , เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ของคนเหล่านั้น, พระบาทสมเด็๋จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินี และทุกๆ ท่านในจักวาล ขอให้มีสติ ปัญญา สมาธิ มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดสมปราถนาทุกประการ ไม่มีโรคไม่มีภัยเข้ามาเกี่ยวข้องไปตลอดกาล

ชิตพงษ์ วุทธานันท์

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.