Tag Archives: ขาเทียม

โรงงานขาเทียมพระราชทานศูนย์บริการขาเทียมแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้

โรงพยาบาลห้วยยอด โดยนายแพทย์ประวิทย์ เอี่ยมวิถีวนิช(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยยอด)ขอเชิญผู้พิการขาขาด ที่ยังไม่มีขาเทียม หรือผู้ที่มีขาเทียมแล้ว แต่พบมีปัญหา ต้องการแก้ไข ซ่อมแซม เชิญติดต่อขอรับบริการได้ที่ โรงงานขาเทียมพระราชทาน (ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารแพทย์แผนไทย) หรือติดต่อที่… โทร 075-272063 ต่อ 513(แผนกกายภาพบำบัด)

หรือติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมไดที่ เว็บไซต์โรงพยาบาลห้วยยอด

Share

ขาเทียมฟรี โดย ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย จัดทำโครงการขาเทียมฟรี โดยมี ข้อกำหนดและกฎระเบียบการเข้ารับ ดังนี้

เนื่องจากเป็นการทำขาเทียมที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทยจึงอยากจะขอความร่วมมือ เพื่อให้ผู้ที่ใส่ขาเทียมได้ใช้ประโยชน์จากการใส่ขาเทียมได้สมบูรณ์ ด้วยข้อกำหนดดังนี้

1. เป็นผู้พิการไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะหรือตำแหน่งใด ๆ

2. เขียนประวัติ พร้อมทั้งเล่าถึงคุณประโยชน์ต่อสังคมที่ผ่านมาในอดีต และถ้าใส่ขาเทียมแล้วจะ ทำประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างไร

3. รูปถ่ายให้เห็นตอขาอย่างชัดเจน ทั้งหน้า ข้าง และหลัง (อย่ามีอะไรปิดบัง)

4. ต้องออกกำลังตอขาที่ขาดให้แข็งแรง ก่อนการทำขาเทียม

  • ใต้เข่า ใช้ถุงทรายมัดรอบตอขา ถุงทรายหนัก 2 กิโลกรัม
  • เหนือเข่า ถุงทรายหนัก 3.5 กิโลกรัม

แล้วยกขึ้น-ลง หรือเหวี่ยงขาในท่าเดิน ให้ได้อย่างน้อยวันละ 100-200 ครั้ง ตามกำลังของผู้ขาขาด จนกว่ากล้ามเนื้อจะแข็งแรง

5. เมื่อขาแข็งแรงแล้ว ให้รอการนัดเพื่อทำขาเทียม

ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
เลขที่ 110/108 ถนนเอกชัย-บางบอน แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
(ข้างธนาคารกสิกรไทย สาขาวงแหวนรอบนอก เอกชัย-บางบอน)
โทร. 0-2899-6374-8
อีเมล์: tidf2000@yahoo.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน http://www.thailegs.com/ttox.htm

Share

ขาเทียม ฟรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
126 ถนน ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
มือถือ : 08-1809-4631, 08- 3913-3504
KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI
OFFICE OF THE DEAN,
FACULTY OF ENGINEERING
126 Prachautit Rd. , Bangmod, Tungkru, Bangkok 10140 Thailand
Mobile:
08-1809-4631,08- 3913-3504
เรียน พี่ๆ น้องๆ และ เพื่อนที่เคารพ
อย่าลบนะ ส่ง ต่อหน่อย , thank you ได้ ทราบจากคุณวุฒิวงศ์ผู้เป็นเจ้า!
ของ บริษัท วงศ์ธนา วุฒิ จำกัดว่าได้ ร่วมกับ เพื่อนๆ ประดิษ! ฐ์ขาเทีย มสำหรับผู้พิการขาขาดตั้งแต่ เหนือ เข่า โดยเป็น เพียงรายเดียวที่สามารถประดิษฐ์ขาเทียมให้ผู้ที่สวมสามารถงอขาน ั่งพับเพียบและเดินได้เช่นคนปกติ ทําให้ผู้ พิการทุกคน ที่ต้องการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการนี้
คุณวุฒิวงศ์ไม่ต้องการรับเงินบริจาคแต่อย่างใดเพียงแต่ ต้องการความช่วยเหลือ โดยหากท่านพบ ผู้พิการในถิ่นห่างไกลที่ต้องการขา เทียมโปรดช่วยจดชื่อ
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ให้แก่คุณวุฒิ วงศ์โดยตรงที่ โทรศัพท์081-847 – 9374
ขออนุโมทนาในความเมตตาของทุก ท่าน
สาธุ… สาธุ…สาธุ
ขอผลบุญที่พวกท่านได้ กระทำใน วันนี้
จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวอยู่ เย็นเป็นสุข
และมีความสุขตลอดไป

——————————————————————————

หากติดต่อด้านบนไม่ได้ ยังมีที่อื่นๆที่แจกขาเทียมฟรี ครับ

ขาเทียมฟรี โดย ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

——————————————————————————

หากอยู่ภาคใต้ ติดต่อที่นี่ครับ

โรงพยาบาลห้วยยอด จ.ตรัง – โรงงานขาเทียมพระราชทาน ศูนย์บริการขาเทียม

Share