Tag Archives: amata

วิกรม กรมดิษฐ์

มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ ผมมักพูดกับเพื่อนสนิทและคนที่ผมรัก ไว้ว่า เมื่อชีวิตผมประสบความสำเร็จ และหากมีครอบครัว ครอบครัวผมสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้อย่างไม่ลำบาก ผมก็จะจบชีวิตตัวเองเพื่อค้นหาทางสงบ เช่น อยู่ป่าหรือบวชไปเลย สำหรับเพื่อนที่ฟัง ก็ไม่มีอะไร นอกจากแสดงทัศนะกันไป สำหรับคนที่รัก ก็จะถามถึงความรู้สึกของคนข้างกายว่าเขาจะคิดอย่างไร แต่ผมจะบอกคนที่ผมรักต่อไปว่า ทางสงบของผมไม่ได้หมายถึง ทิ้งให้คนรักต้องอยู่เพียงคนเดียว หรือ ทิ้งครอบครัวให้เผชิญชะตากรรมอย่างโดดเดี่ยว อย่างที่คิด ผมก็ยังใช้ชีวิตปกติ เพียงแต่มันคงเป็นช่วงที่ผมควรจะทำอะไรเพื่อตนเอง เพื่อสังคม และพร้อมจะตายอย่างมีความสุข เมื่อต้นปี ในร้าน 7-11 ผมเห็น DVD เรื่องหนึ่งชื่อ “ผมจะเป็นคนดี” โดย วิกรม กรมดิษฐ์ ผมไม่รู้จักเขา และสงสัยว่าคืออะไร และหลังจากนั้นไม่กี่เดือน ผมได้ยินชื่อ วิกรม กรมดิษฐ์ อีกครั้ง ว่าเขาเป็นเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ใช้ชีวิตอยู่ในป่าที่เขาใหญ่ แต่สามารถจัดการชีวิตได้อย่างดี หลังจากที่ได้รู้ มันทำให้ผมรู้สึกนึกถึงความคิดของผม ภาพในอนาคตที่ผมเคยวาดไว้ วิกรม กรมดิษฐ์ ทำได้แล้วจริงๆ และ วิกรม กรมดิษฐ์ ก็ทำให้ภาพนั้นของผมชัดเจนขึ้นอย่างมาก แต่ผมก็หยุดความรู้ตัวเองไว้แค่นั้น […]

Share