Tag Archives: ทาน

อานิสงส์ของการให้ทาน‏

นำมาจาก Foward Mail นะครับ ที่พูดถึง อานิสงส์ของการให้ทาน ขอเสนอแนะนิดหนึ่งว่า ไม่อยากให้มองถึงกรณีทำเพื่อชาติหน้า ทำเพื่อแก้กรรม แต่อยากให้มองถึงผลที่เกิดกับตัวเรา ณ ปัจจุบัน ที่ได้ทำ เช่น ข้อ 1 พูดถึงการทำสมาธิ แน่นอนว่า ย่อมทำให้สติปัญญาเราดีขึ้แน่นอน เผื่อสติปัญญาดีขึ้น จิตใจเบิกบาน ย่อมส่งผลให้ร่างกายเราสดใส อยากให้มองเป็นเหตุเป็นผล แล้วจะเห็นอานิสงฆ์ ที่แท้จริง มากกว่าการมองว่าทำแล้วได้บุญ ก็สักว่าทำไปเพื่อเอาบุญ อย่างนี้บุญที่ได้มันไม่เต็มที่ ไม่เกิดชาตินี้ ไม่เกิดเดี๋ยวนี้ 1. นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ 15 นาที (หรือเดินจงกรมก็ได้) เพื่อสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดขึ้นทั้งภพนี้และภพหน้า เพื่อจิตใจที่สว่างผ่อนปรนจากกิเลส ปล่อยวางได้ง่าย จิตจะรู้วิธีแก้ปัญหาชีวิตโดยอัตโนมัติชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองไม่มีวันอับจนผิวพรรณผ่องใส สุขภาพกายและจิตแข็งแรง เจ้ากรรมนายเวรและญาติมิตรที่ล่วงลับจะได้บุญกุศล 2. สวดมนต์ด้วยพระคาถาต่างๆอย่างน้อยวันละครั้งก่อนนอน เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชีวิตหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า เงินทองไหลมาเทมา แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวงจิตจะเป็นสมาธิได้เร็ว แนะนำพระคาถาพาหุงมหากา , พระคาถาชินบัญชร ,พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก เป็นต้น เมื่อสวดเสร็จต้องแผ่เมตตาทุกครั้ง 3. ถวายยารักษาโรคให้วัด , […]

Share