Tag Archives: ขาเทียม

โรงงานขาเทียมพระราชทานศูนย์บริการขาเทียมแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้

โรงพยาบาลห้วยยอด โดยนายแพทย์ประวิทย์ เอี่ยมวิถีวนิช(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยยอด)ขอเชิญผู้พิการขาขาด ที่ยังไม่มีขาเทียม หรือผู้ที่มีขาเทียมแล้ว แต่พบมีปัญหา ต้องการแก้ไข ซ่อมแซม เชิญติดต่อขอรับบริการได้ที่ โรงงานขาเทียมพระราชทาน (ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารแพทย์แผนไทย) หรือติดต่อที่… โทร 075-272063 ต่อ 513(แผนกกายภาพบำบัด) หรือติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมไดที่ เว็บไซต์โรงพยาบาลห้วยยอด

Share

ขาเทียมฟรี โดย ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย จัดทำโครงการขาเทียมฟรี โดยมี ข้อกำหนดและกฎระเบียบการเข้ารับ ดังนี้ เนื่องจากเป็นการทำขาเทียมที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทยจึงอยากจะขอความร่วมมือ เพื่อให้ผู้ที่ใส่ขาเทียมได้ใช้ประโยชน์จากการใส่ขาเทียมได้สมบูรณ์ ด้วยข้อกำหนดดังนี้ 1. เป็นผู้พิการไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะหรือตำแหน่งใด ๆ 2. เขียนประวัติ พร้อมทั้งเล่าถึงคุณประโยชน์ต่อสังคมที่ผ่านมาในอดีต และถ้าใส่ขาเทียมแล้วจะ ทำประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างไร 3. รูปถ่ายให้เห็นตอขาอย่างชัดเจน ทั้งหน้า ข้าง และหลัง (อย่ามีอะไรปิดบัง) 4. ต้องออกกำลังตอขาที่ขาดให้แข็งแรง ก่อนการทำขาเทียม ใต้เข่า ใช้ถุงทรายมัดรอบตอขา ถุงทรายหนัก 2 กิโลกรัม เหนือเข่า ถุงทรายหนัก 3.5 กิโลกรัม แล้วยกขึ้น-ลง หรือเหวี่ยงขาในท่าเดิน ให้ได้อย่างน้อยวันละ 100-200 ครั้ง ตามกำลังของผู้ขาขาด จนกว่ากล้ามเนื้อจะแข็งแรง 5. เมื่อขาแข็งแรงแล้ว ให้รอการนัดเพื่อทำขาเทียม ชมรมนักพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เลขที่ 110/108 ถนนเอกชัย-บางบอน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ […]

Share

ขาเทียม ฟรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 126 ถนน ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 มือถือ : 08-1809-4631, 08- 3913-3504 KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI OFFICE OF THE DEAN, FACULTY OF ENGINEERING 126 Prachautit Rd. , Bangmod, Tungkru, Bangkok 10140 Thailand Mobile: 08-1809-4631,08- 3913-3504 เรียน พี่ๆ น้องๆ และ เพื่อนที่เคารพ อย่าลบนะ ส่ง ต่อหน่อย , thank you ได้ ทราบจากคุณวุฒิวงศ์ผู้เป็นเจ้า! ของ บริษัท […]

Share