Monthly Archives: March 2013

ทำไมต้องทดสอบสมรรถภาพทางกาย ?

ผมเคยเขียนการ์ตูนเกี่ยวกับผู้ใหญ่ที่บ่นเด็กสมัยนี้อ่อนคณิตศาตร์เหลือเกินเพราะพึ่งแต่เครื่องคิดเลข จนแม้กระทั่งสูตรคูณยังคิดเองไม่ได้ แต่พอถึงทีตนเองกับอ้างว่าทำไมตนต้องมาวิดพื้น ลุกนั่งให้มันเมื่อย ในเมื่อสมัยนี้มันมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมาย

และที่สำคัญสมรรถภาพทางกายนั้นไม่ได้บอกเพียงแค่ความแข็งแรงเท่านั้น แต่สามารถบ่งบอกถึงสุขภาพได้ด้วย นักวิชาการ หรือคนทั่วไปหลายๆคนมักคิดว่าการออกกำลังกายที่ตนเองชอบนั้นดีที่สุด ได้ผลที่สุด คนที่วิ่งก็วิ่งอย่างเดียว เวทหรือโยคะอย่างเดียวไม่ยอมลองอย่างอื่นบ้าง

Share

โรงงานขาเทียมพระราชทานศูนย์บริการขาเทียมแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้

โรงพยาบาลห้วยยอด โดยนายแพทย์ประวิทย์ เอี่ยมวิถีวนิช(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยยอด)ขอเชิญผู้พิการขาขาด ที่ยังไม่มีขาเทียม หรือผู้ที่มีขาเทียมแล้ว แต่พบมีปัญหา ต้องการแก้ไข ซ่อมแซม เชิญติดต่อขอรับบริการได้ที่ โรงงานขาเทียมพระราชทาน (ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารแพทย์แผนไทย) หรือติดต่อที่… โทร 075-272063 ต่อ 513(แผนกกายภาพบำบัด) หรือติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมไดที่ เว็บไซต์โรงพยาบาลห้วยยอด

Share