Monthly Archives: November 2008

สมดุลแห่งชีวิต

“เต๋าที่อธิบายได้นั้น มิใช่เต๋าที่แท้จริง” ขยายความได้ว่า เต๋าอธิบายไม่ได้ เต๋าไม่มีตัวตน เต๋ามีก่อนสิ่งอื่นๆ มีก่อนจักรวาลจะเกิด เต๋าว่างเปล่า! ถ้าเต๋าอธิบายได้ว่าเต๋าคืออะไร แปลว่าเต๋าจะถูกจำกัดความว่ามีแค่นั้น เต๋า คือ ทุกสิ่ง แปลว่ามันคือทุกสิ่ง เต๋า คือ จักรวาล แปลว่าเต๋าคือจักรวาล เต๋า คือ ธรรมชาติ แปลว่าเต๋าคือธรรมชาติ หากลองแทนคำว่าเต๋าเป็นคำว่าธรรมหรือนิพพาน ก็จะได้ประโยคเหมือนกัน หากจะอธิบายให้เข้าใจแบบคนปัจจุบันที่ยังลุ่มหลงแบบเราๆ ท่านๆ รักที่อธิบายได้นั้น มิใช่ รักที่แท้จริง ขยายความได้ว่า รักอธิบายไม่ได้ รักมันไม่มีตัวตน ถ้ารักอธิบายได้ว่ารักคืออะไร แปลว่ารักจะถูกจำกัดว่ามีแค่นั้น รัก คือ ความคิดถึง แปลว่ามันคือความคิดถึง รัก คือ ความ คิดถึงและห่วงใย แปลว่ามันคือคิดถึงและห่วงใย รัก คือ รู้สึกดีต่อกัน แปลว่ามันคือความรู้สึกดีต่อกัน ขยายความแบบนี้น่าจะเข้าใจกันได้ง่ายดีนะครับ 😀 ในโลกเราตอนนี้มองแต่ด้วยตาของบุคคลผู้รู้จักแต่วัตถุนิยม เรารู้จักแต่วัตถุด้วย แล้วก็รู้จักแต่จะนิยมวัตถุด้วย เป็นความรับรู้แบบหยาบๆ ที่ไม่เข้าถึงความลึกซึ้งของจิตวิญาณ เหมือนเด็กอมมือที่รับรู้เท่าที่ตัวเองเห็นและฟัง […]

Share

ค่าของชีวิต

“….ชีวิตที่มีค่า ไม่ใช่ชีวิตที่รำรวย มีเกียรติ หรือ อายุยืน แต่ชีวิตที่มีค่า ‘คือชีวิตที่ตัวเราเป็นคนมีคุณค่า’ และทำให้ชีวิตคนอื่นมีค่า” โฆษณาไทยประกันชีวิต(แม่ต้อย) ที่มา – FordAntiTrust

Share

ชาติไทย

ชาติไทย คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ชาติไทย ถึงเป็นชาติไทยแต่จะไม่ใช่ชาติไทยแบบที่เรา เห็น ณ อดีตจนถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมทุกอย่างจะหายไป เหมือนจีนที่พยายามจะฟื้นฟูแต่ก็ไม่เหมือนเดิม.. คงเป็นชาติที่ไร้ประเพณีและวัฒนธรรม และคงต้องเริ่มแสวงหากันใหม่ โดยตามก้นฝรั่งหรือประเทศอื่นแบบกัมพูชา ถึงมีประเพณีและวัฒนธรรม ทุกอย่างคงเป็นไปเพื่อความบันเทิงและตอบสนองฝรั่งมังค่า เพื่อเงินทอง มิใช่จิตวิญญาณ ควรแล้วหรือที่จะต้องทำทุกอย่างตามคนอื่น โดยไม่ดัดแปลงในสิ่งที่ชาติไทยมีให้เป็นไปตามครรลองที่เหมาะสมและควรจะเป็น และชาติไทยจะไม่เหมือนชาติใดในโลก และชาติใดในโลกจะไม่มีวันเหมือนชาติไทยอีกต่อไป – คัดลอกจาก twitter ขณะที่ดูถวายพระเพลิงพระศพ 22.50 15-11-2551 – แผ่นดินของเรา ถึงอยู่แคว้นใด ไม่สุขสำราญ เหมือนอยู่บ้านเรา ชื่นฉ่ำค่ำเช้าสุขทวี ทรัพย์จากผืนดิน สินจากนที มีสิทธิ์เสรี สันติครองเมือง เรามีป่าไม้อยู่สมบูรณ์ ไร่นาสดใสใต้ฟ้าเรือง โบราณสถานส่งนามประเทือง เกียรติเมืองไทยขจรไปทั่วแดนไกล รักชาติของเรา ไว้เถิดผองไทย ผืนแผ่นแหลมทอง รวมพี่รวมน้องด้วยกัน รักเกียรติรักวงศ์ เสริมส่งสัมพันธ์ ทูนเทิดเมืองไทยนั้น ให้ยืนยง เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ผมกลัวครับ “ผมกลัวสิ้นชาติ” ผมไม่อยากให้ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงไป […]

Share