Monthly Archives: September 2007

ภรรยา 4 คน ข้อคิดดี ๆ ที่ควรจะอ่าน

ข้อคิดดี ๆ ที่ควรจะอ่าน – เปรียบเทียบได้ดีมากจริงๆ ชายคนหนึ่งมีภรรยา อยู่ 4 คน ภรรยาคนที่ 1 เขารักที่สุด ไปไหนมาไหนด้วยกัน ตามใจตลอดอยากได้อะไร เขาหาให้ทุกอย่าง ภรรยาคนที่ 2 เขารักมาก เขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อภรรยาคนนี้ และจะไปหาภรรยาคนนี้เสมอ ภรรยาคนที่ 3 เขารักรองลงมา ดูแลเอาใจใส่พอควร แวะไปหาบางเป็นครั้งคราว ภรรยาคนที่ 4 เขาไม่เคยสนใจ ไม่เคยดูแลเอาใจใส่ ไม่เคยไปหา ไม่คิดถึงเลย ด้วยซ้ำ ต่อมาชาย คนนี้ไปกระทำความผิด ร้ายแรง และถูกจับ ต้องถูก ประหารชีวิต ก่อนที่จะถูกประหาร เขาขอร้อง ว่า เขาขอกลับบ้านเพื่อไปร่ำลาภรรยาสุดที่รักซักครั้ง ผู้คุมเห็นใจจึง อนุญาต เมื่อกลับมาถึงบ้าน เขารีบตรงไปหาภรรยาคนที่ 1 เล่า เหตุการณ์ต่างๆ ให้ ฟัง และถามภรรยา คน ที่ 1 […]

Share

ขายหัวเราะ

เป็นบทความข่าวสดๆ ร้อนๆ จาก Manager Metro Life ที่อ่านแล้วจะทำให้เรารู้ถึงที่มาและวิธีการผ่อนคลายความเครียดได้ดีเลยหละครับ ลองอ่านดูนะครับ ——————————————————- ว่ากันว่า เสียงหัวเราะคือยาวิเศษที่สุดของโลกในยุคที่รายล้อมด้วยความเครียด เชื่อหรือไม่ว่า เสียงหัวเราะ จะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย เช่น ผลิตเซลล์ที่ทำหน้าที่ต่อสู้กับโรคมะเร็ง และส่งผลดีต่อระบบทางเดินหายใจ การไหลเวียนของโลหิต และระบบต่อมไร้ท่อ กระตุ้นการทำงานของหัวใจ การหัวเราะที่ต่อเนื่องนาน 15-20 นาที เท่ากับได้ออกกำลังหัวใจถึง 5 นาที อีกทั้งยังช่วยในการบริหารปอด กำบังลมเคลื่อนให้ไหวดีขึ้น ในหลายประเทศอย่าง อเมริกา แคนาดา อังกฤษ การหัวเราะบำบัดกำลังเข้ามามีบทบาทในการบำบัดคนไข้เพื่อทดแทนการใช้ยา เพราะอารมณ์ขันให้ให้ผลเช่นเดียวกับการออกกำลังกายเช่นกัน Metro Life ชักชวน มาร่วมกับ “หัวเราะ” กับหลากเรื่องราวของ “ตลก” เพื่อให้เกิดเสียงหัวเราะกับอารมณ์ขัน… หัวเราะยับยั้งมะเร็ง ได้ !? นักวิจัยนอร์เวย์พบในการศึกษาว่า เสียงหัวเราะบันดาลให้อายุยืน นักวิจัยจากโรงเรียน แพทย์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์เวย์ ได้ตามติดชาวนอร์เวย์ประมาณ 54,000 คน อย่างต่อเนื่องอยู่นานถึง 7 […]

Share

ธรรมะรอบตัวเรา

บังเอิญว่าไปค้นหา เรืื่องการใช้เงินแบบพุทธวิธี เลยไปพบบทความแปลชิ้นหนึ่งของ ร.ศ.ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร และคณะ ได้แปลไว้ในหนังสือที่ชื่อ พระพุทธเจ้าสอนอะไร (แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย จัดพิมพ์โดย โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2547) รู้สึกว่าเป็นบทความที่ดี และเน้นไปในเรื่องของธรรมะกับปุถุชนทั่วไป ว่าจะหาความสุขได้อย่างไร โดยตอนแรกพูดถึงเรื่องของ หัวใจเศรษฐี จนไปถึง สงครามกับสันติภาพ จะเน้นไปเรื่องของสันติภาพ และการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ —————————————————————– หัวใจเศรษฐี ครั้งหนึ่ง ชายผู้หนึ่งชื่อ ทีฆชานุ ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่า “ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์เป็นคฤหัสถ์ธรรมดา ดำเนินชีวิตของผู้ครองเรือน มีภรรยาและบุตรธิดา ขอพระผู้มีพระภาคได้ทรงสอนหลักธรรมบางอย่างที่จะช่วยให้พวกข้าพระองค์ได้มีค วามสุข ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ” พระพุทธเจ้าได้ตรัสบอกทีฆชานุว่า มีธรรมอยู่ 4 ประการ ที่จะเอื้ออำนวยให้มนุษย์มีความสุขในโลกนี้ คือ เป็นคนมีทักษะ มีประสิทธิผล เอาจริงเอาจัง ขยันขันแข็งในอาชีพใด ๆ ที่ตนประกอบอยู่ และเข้าใจงานในอาชีพนั้น ๆ เป็นอย่างดี (อุฏฐานสัมปทา) รักษาทรัพย์สินเงินทองที่ตนหามาได้ในทางสุจริต และด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของตนเอง […]

Share