System Thinking Iceberg ที่มองแบบพุทธ

ท่าน ว.วชิรเมธี เคยกล่าวไว้ว่า เธอจงระวังความคิด เพราะความคิดก่อให้เกิดการกระทำ เธอจงระวังการกระทำ เพราะการกระทำก่อให้เกิดนิสัย เธอจงระวังการนิสัย เพราะนิสัยก่อให้เกิดบุคคลิก เธอจงระวังบุคลิก เพราะถึงที่สุดแล้วบุคลิกจะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของเธอ ซึ่งชะตากรรมที่ดีหรือไม่ดีของเธอนั้น เกิดจากความคิดของเธอนั่นเอง ซึ่งเข้าใจว่าท่าน ว.วชิรเมธี น่าจะนำคำของหลวงพ่อชา สุภัทโท มากล่าวอีกรอบ เธอจงระวัง โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท เธอจงระวัง ความคิด ของเธอ เพราะความคิดของเธอ จะกลายเป็นความประพฤติของเธอ เธอจงระวัง ความประพฤติ ของเธอ เพราะความประพฤติของเธอ จะกลายเป็นความเคยชินของเธอ เธอจงระวังความ เคยชิน ของเธอ เพราะความเคยชินของเธอ จะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอ เธอจงระวัง อุปนิสัย ของเธอ เพราะอุปนิสัยของเธอ จะกำหนดชะตากรรมของเธอชั่วชีวิต แต่ที่น่าตลกคือ ผมเพิ่งฟังเรื่องของ System Thinking Iceberg ซึ่งมันจับมาชนกันได้ลงตัวดีทีเดียว โดย ในมุมของ System Thinking Iceberg มีดังนี้ Event คือ ปรากฏการณ์ หรือเหตุการณ์ […]

Share

The Science of Meditation – วิทยาศาสตร์ (ทางใจ) ของการทำสมาธิ

เป็นสิ่งที่ “ตะลึงโลก” ก็ว่าได้ เมื่อ “TIME Magazine” ฉบับวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ได้อุทิศเนื้อหา “กว่าสิบหน้ากระดาษ” พร้อม “ภาพประกอบสี่สี” เป็นจำนวนมาก ให้แก่เรื่องราวที่เป็น “แนวโน้มใหม่” ของมวลมนุษยชาติ นั่นก็คือ “สกู๊ปพิเศษ” ว่าด้วย “The Science of Meditation” หรือ… “วิทยาศาสตร์ (ทางใจ) ของการทำสมาธิ” TIME Magazine “พาดหัว” ไว้อย่าง “น่าทึ่ง” ว่า … “นักวิทยาศาสตร์” ก็ “ศึกษาวิจัย” เรื่องสมาธิ… “แพทย์” ก็ “เชียร์” ให้นั่งสมาธิ… “ชาวอเมริกัน…นับสิบล้านคน” ก็ “นั่งสมาธิ… ทุกวัน” ====== ในสหรัฐอเมริกา คนอเมริกันสิบล้านคน นั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอ เป็นสองเท่าของสิบปีก่อน สถานที่หลายแห่งในสหรัฐอเมริกา เช่น […]

Share

ความอ่อนนุ่มย่อมยืนยาว

อาจารย์สอนไทเก็กผมบอกว่า คนที่จะมีอายุยืนยาวสุขภาพดี ไม่ใช่คนที่ร่างกายกำยำ แต่เป็นคนที่ยังมีร่างกายยืดหยุ่น เพราะความติดขัดของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เป็นสิ่งที่ทำให้พลังชีวิต หรือแร่ธาตุไหลเวียนไม่ดี และก็จริงดังว่า ผมสังเกตคนรำไทเก็กแก่ๆ ที่ยังยืดเส้นได้ดี มักจะแข็งแรง ร่าเริง และกระฉับกระเฉง ไม่ป่วยออดๆแอดๆ ถ้าไปเทียบกับลัทธิเต๋า ความอ่อนนุ่มย่อมยืนยาว เหมือนลิ้นที่ไม่ร่วงดังฟันเมื่ออายุมาก ต้นหญ้าที่ไม่โค่นดังต้นไม้เจอพายุ

Share