Category Archives: เซน

19 เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ทำไมควรเริ่มนั่งสมาธิตั้งแต่วันนี้

เขียนและเรียบเรียงข้อมูลโดย Rakthum Sangchanda หลายๆบทความก่อนหน้าที่เขียนผมมักกล่าวอ้างถึง “การนั่งสมาธิ” เสมอซึ่งเขียนไปตามความรู้สึกที่เกิดจากการหาทางออกของความทุกข์ ทางออกของปัญหาของผมด้วยการนั่งสมาธิ และนี่ก็เป็นโอกาสดีที่ผมได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการนั่งสมาธิ ถ้าปฏิบัติแล้วจะมีผลดีกับชีวิตของเราอย่างไร ผมไปอ่านเจอบทความหนึ่งของ ดร.เอมม่า เซพพาลา ซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และเป็นคนเขียนหนังสือ The happiness track เธอมีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยด้านจิตวิทยา เช่น จิตวิทยาสุขภาพและจิตวิทยาวัฒนธรรม เป็นต้น อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ที่ www.emmaseppala.com ดร.เอมม่า เซพพาลา ได้ทำการวิจัยปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลจากการนั่งสมาธิ และนี่คือ 19 เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการทดลองในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาว่า ทำไมควรเริ่มนั่งสมาธิตั้งแต่วันนี้ นั่งสมาธิช่วยเพิ่มสุขภาพที่ดี 1. เพิ่มการทำงานของภูมิคุ้มกันในร่างกาย (อ่าน : งานวิจัย 1 และ งานวิจัย 2) 2. ลดอาการเจ็บปวด (อ่าน : งานวิจัย 3) 3. ลดการอักเสบในระดับเซลล์ (อ่าน : งานวิจัย 4 งานวิจัย 5 และงานวิจัย 6) นั่งสมาธิช่วยเพิ่มความสุข […]

Share

สมดุลแห่งชีวิต

“เต๋าที่อธิบายได้นั้น มิใช่เต๋าที่แท้จริง” ขยายความได้ว่า เต๋าอธิบายไม่ได้ เต๋าไม่มีตัวตน เต๋ามีก่อนสิ่งอื่นๆ มีก่อนจักรวาลจะเกิด เต๋าว่างเปล่า! ถ้าเต๋าอธิบายได้ว่าเต๋าคืออะไร แปลว่าเต๋าจะถูกจำกัดความว่ามีแค่นั้น เต๋า คือ ทุกสิ่ง แปลว่ามันคือทุกสิ่ง เต๋า คือ จักรวาล แปลว่าเต๋าคือจักรวาล เต๋า คือ ธรรมชาติ แปลว่าเต๋าคือธรรมชาติ หากลองแทนคำว่าเต๋าเป็นคำว่าธรรมหรือนิพพาน ก็จะได้ประโยคเหมือนกัน หากจะอธิบายให้เข้าใจแบบคนปัจจุบันที่ยังลุ่มหลงแบบเราๆ ท่านๆ รักที่อธิบายได้นั้น มิใช่ รักที่แท้จริง ขยายความได้ว่า รักอธิบายไม่ได้ รักมันไม่มีตัวตน ถ้ารักอธิบายได้ว่ารักคืออะไร แปลว่ารักจะถูกจำกัดว่ามีแค่นั้น รัก คือ ความคิดถึง แปลว่ามันคือความคิดถึง รัก คือ ความ คิดถึงและห่วงใย แปลว่ามันคือคิดถึงและห่วงใย รัก คือ รู้สึกดีต่อกัน แปลว่ามันคือความรู้สึกดีต่อกัน ขยายความแบบนี้น่าจะเข้าใจกันได้ง่ายดีนะครับ ในโลกเราตอนนี้มองแต่ด้วยตาของบุคคลผู้รู้จักแต่วัตถุนิยม เรารู้จักแต่วัตถุด้วย แล้วก็รู้จักแต่จะนิยมวัตถุด้วย เป็นความรับรู้แบบหยาบๆ ที่ไม่เข้าถึงความลึกซึ้งของจิตวิญาณ เหมือนเด็กอมมือที่รับรู้เท่าที่ตัวเองเห็นและฟัง เพราะเราถูกสะสมเป็นความทรงจำในสมองผ่านการ […]

Share

ไม่มีกระจกเงาอันใสสะอาด

“กายของเราคือต้นโพธิ์ ใจของเราคือกระจกเงาอันใส เราเช็ดมันโดยระมัดระวังทุกๆ ชั่วโมง และไม่ยอมให้ฝุ่นละอองจับ” (ชินเชา) “ไม่มีต้นโพธิ์ ทั้งไม่มีกระจกเงาอันใสสะอาด เมื่อทุกสิ่งว่างเปล่าแล้ว ฝุ่นจะลงจับอะไร” (เว่ยหลาง)

Share