Category Archives: อื่นๆ

จริยธรรมแห่งวิชาชีพต้องมาก่อน !!!


สำนักงาน ก.พ.-วันแต่งงาน

Hippocratic Oath

ไปเจอใน Blog เืพื่อนผมคนหนึ่งครับ (FordAntitrust)

เข้ากับบรรยากาศในปัจจุบันที่ชอบถามกันว่า “จริยธรรมคืออะไร”

Share

Thai Globalwarming – แนวคิด วิธีแก้ไข ปัญหา โลกร้อน ใน ประเทศไทย

 how to solve globalwarming in thailand by thai people
Thai Globalwarming
– แนวคิด วิธีแก้ไข ปัญหา โลกร้อน ใน ประเทศไทย

เชิญร่วมเปิดสมองหรือเล่าประสบการณ์ ที่คุณคิดและทำ เพื่อช่วยโลกใบนี้ให้อยู่ไปกับเราไปอีกนานแสนนาน แม้จะเป็นเพียงความบังเอิญเล็กๆ หรือตั้งใจใหญ่ๆ แต่จงภูมิใจเถอะ ว่าต้องมีสักคน ที่อยากทำ แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร

กติการการช่วยโลก ของเราง่ายๆ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : เขียนเล่าเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ที่คุณได้คิด, ได้ทำ พร้อมต่อท้ายด้วยกติกาและคำเชิญชวนนี้ (เอาเม้าลากแล้ว copy) ไปลงใน Blog ของคุณ จากนั้นใส่ชื่อคนที่ส่งข้อความนี้ให้คุณ และชื่อเพื่อนๆ อีก 5 คน เพื่อให้ทำแบบเราต่อไป
เพื่อ : ให้การเผยแพร่วิธีการของเรากระจายออกไป และมีวิธีการใหม่ๆ จากเพื่อนๆ เข้ามาเพิ่มเติม
(ถ้าบอกถึงเหตุผลในสิ่งที่คิดและทำ จะยิ่งดีมาก เพื่อให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่เราคิด และที่มาที่ไป)

ขั้นตอนที่ 2 : เรื่องที่เขียนให้ใช้ Tag คำว่า thai-globalwarming
เพื่อ : ให้เวลาการสืบค้น และติดตามเป็นไปโดยง่าย

ขั้นตอนที่ 3 : ให้คัดลอกข้อความของคุณ มาโพสลง http://www.thai-globalwarming.com/ (ต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อนเขียนครับ)
เพื่อ : รวบรวมวิธีการ และประสบการณ์ ให้เพื่อนคนอื่นๆ ได้รับรู้ เผื่อบางทีเราจะเป็นคนหนึ่งที่จุดประกายให้คนอื่นๆ ถนอมและรักโลกมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อเขียนอะไรไปแล้ว ขอให้ตั้งมั่นและตั้งใจที่จะทำ เพื่อตัวเราและครอบครัว เพื่อประเทศไทย เพื่อในหลวง และเพื่อโลกของเรา

ปล. สามารถเขียนที่เว็บ http://www.thai-globalwarming.com/ โดยตรงได้ และสามารถเขียนได้ไม่จำกัดครั้ง

Share

หลักของโยคะ

ในปัจจุบันเห็นว่าผู้คนส่วนใหญ่นิยมเล่นโยคะกันมาก บังเอิญผมไปค้นเจอความเห็นหนึ่ง ที่อธิบายเรื่องของหลักโยคะ จึงขอนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานในการเล่นโยคะที่สมบูรณ์ของทุกท่านครับ

โยคะที่เราๆ เห็นกันอยู่ที่เค้าไปทำท่าแปลกๆ บิดตัวเอาขาไขว้พันกันไปพันกันมาจนทำท่าจะแกะไม่ออกนั่น จริงๆ แล้วเป็นแค่ส่วนเดียวของโยคะศาสตร์ในข้อที่เรียกว่า อาสนะ (Asna) คือการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและฝึกสมาธิแบบนึงเท่านั้นเองค่ะ หลักโยคะนี้ที่จริงมีถึง ๘ ข้อ

๑.ยมะ สำรวมในความประพฤติ คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ มีความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติพรหมจรรย์ ไม่สะสมสิ่งที่เกินกว่าความจำเป็นในการดำรงชีพ
๒.นิยมะ บำเพ็ญศาสนกิจให้สมบูรณ์ คือรักษาความสะอาดของร่างกาย ดำรงชีพด้วยความมักน้อยสันโดษ พยายามสั่งสมความอดทนอดกลั้น สร้างพลังในการอธิษฐาน ศึกษาคำสอนของคุรุ ทำสมาธิให้แน่วแน่อยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ
๓.อาสนะ ฝึกวิธีนั่งและการบริหารกายแบบต่างๆ เพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงดังกล่าวแล้ว โยคะถือว่าสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีผลต่อการฝึกสมาธิเพื่อการรู้แจ้ง
๔.ปราณยามะ บังคับและกำหนดลมหายใจ เพื่อรักษาสุขภาพและเสริมสร้างพลังจิต
๕.ปรัตยาหาระ สำรวมอายตนะทั้ง ๕ ไม่ให้กระทบกับอารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจ เพื่อเอาชนะสิ่งยั่วยวน
๖.ธารณะ ทำจิตให้มั่นคงจดจ่ออยู่ในสมาธิเท่านั้น
๗.ธยานะ เพ่งในอารมณ์ของสมาธิอย่างเข้มข้นตลอดเวลา เพื่อให้พลังจิตและญาณแห่งการหยั่งรู้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
๘.สมาธิ ทำใจให้หยุดนิ่งมั่นคงอย่างลึกซึ้งจนไม่มีความรู้สึกตัว บุคคล อารมณ์ สมาธิรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แล้วพิจารณาถึงสภาพความเป็นจริงตามธรรมชาติด้วยสมาธินี้

โดยคุณ หนอนดาวเรือง จาก กระทู้พันทิพย เรื่อง อยากทราบว่าการฝึกโยคะหรือไทเก๊ก ตอนบวชเหมาะสมหรือไม่ครับ

Share