บทสวด “ภูมิพลมหาราชวรชยมงคลคาถา” ถวายในหลวง

บทสวด “ภูมิพลมหาราชวรชยมงคลคาถา”

ตามที่มหาเถรสมา คมมีมติให้แม่กองบาลีสนามหลวงแต่งบทสวด “ภูมิพลมหาราชวรชยมงคลคาถา” เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีพระประสงค์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 2 พ.ย.ที่ผ่าน ณ อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามวรมหาวิหาร โดยได้นำบทสวดดังกล่าวร่วมสวดเจริญพุทธมนต์ในวันดังกล่าวด้วยนั้น

“ผู้จัดการออนไลน์” ขอนำบทสวดและคำแปล “ภูมิพลมหาราชวรชยมงคลคาถา” มาเผยแพร่ให้พสกนิกรชาวไทยได้ใช้สวดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วร่วมกัน

 

คำแปล

 

Share

2 thoughts on “บทสวด “ภูมิพลมหาราชวรชยมงคลคาถา” ถวายในหลวง

 1. นัฐ

  โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกโครงการที่มีอยู่เกือบ 3,000 โครงการ เป็นที่ยอมรับของประชาชน จนสามารถดำเนินการได้เป็นผลสำเร็จ ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกแนวพระราชดำริให้ประชาชนยอมรับ และนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยให้วงจรการพัฒนาดำเนินไปตามครรลองธรรมชาติ ด้วยการให้ประชาชนรับรู้ในสิ่งที่ควรรู้ จนสามารถนำไปปฏิบัติด้วยตนเองได้

  Reply
 2. อิน

  พระบารมี และพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แผ่ปกคลุมพระสกนิกรชาวไทย
  โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร ซึ่งทุกคนน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.